Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért Baráti Közhasznú Egyesület

Egyesületünket 2011-ben alapítottuk, olyan szándékkal, célokkal, hogy a környezetünk, a környezetünkben élők is hasznosnak találják tevékenységeinket.
A Koinonia szó a klasszikus görögben – egyesülést, összekötést, egységet jelent. Ez a görög kifejezés az emberi társadalomra vonatkozik. A későbbi görögben a kapzsisággal, mohósággal ellentétben használták. A „koinonia” a nagyvonalú osztást jelenti az önzéssel szemben.
Az egyesület tagjainak összetétele vegyes. Aktív keresőkből – többségében diplomával rendelkező pedagógusokból, – kisebb része nyugdíjasokból és főiskolai tanulókból áll.
Szakmai és társadalmi kapcsolataink szerteágazóak. A helyi önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzattal, családsegítő szolgálattal és oktatási intézményekkel kiváló a kapcsolatunk.

 

Egyesületünk céljai, feladata

Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

Kiadványok létrehozása, terjesztése

Rehabilitációs foglalkoztatás

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos…

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

Kulturális tevékenység, kulturális örökségünk megóvása

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Nyelvi foglalkozások, táborok szervezése, lebonyolítása

Kézműves foglalkozások, táborok szervezése, lebonyolítása

Műhelyfoglalkozások tartása képzők részére

Sátoraljaújhelyen és Zemplénben a keresztény értékrend megőrzése, továbbadása generációk és különböző társadalmi…