Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel

Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi iskolákkal, civilszervezettel, környékbeli Tanodákkal, Az együttműködés egymás rendezvényeinek meglátogatásában, workshopok, szakmai megbeszélések szervezésével, is megvalósult a beszámolási időszakban. Szakmai megbeszélések: Rendszeresen szakmai munkamegbeszéléseket, melyeken együttműködő partnereink is jelen voltak. Ezeknek a megbeszéléseknek a tanoda működése, a tanulók aktivitása, aktuális rendezvények szervezése, ezekről való tájékoztatás voltak a témái. Tapasztalatcsere és jógyakorlatok […]

Foglalkozások, fejlesztések, szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés

A hátrányos megkülönböztetés és a szociális hátrányok kompenzálását segítik a szabadidős tevékenységek, a többségi társadalom nyitottságát, befogadóvá válását elősegítő tanodai nyitott programok megvalósítása, kirándulások megvalósítása a szülők aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett. A szakkör-jellegű foglalkozások, a társasjátékok, a szervezett, rendszeres sporttevékenységek, a közösségi játékok az élmények szerzésén túl az anyagi helyzetből fakadó hátrányok leküzdésében segítettek. […]

Tanodán kívüli programjaink

Tanodán kívül megvalósított pragramjaink beszámolói: Tanodán kívüli program Egészségnap 2017.10.25 Tanodán kívüli program Egészségnap 2018.03.28 Tanodán kívüli program kirándulás Budapest 2018.05.19 Tanodán kívüli program kirándulás Jánoshalmára 2018.08. 13.-14. Tanodán kívüli program Március 15 ünnepség 2018.03.15 Tanodán kívüli program Meggyfesztivál 2018.06.09. Tanodán kívüli program Nemzeti ünnep 2018.10.23. Tanodán kívüli program Pályaválasztási kiállítás 2018.11.15.

Nyitott tanodai programok

Szabadidős tevékenységek, kulturális események, tanodán belüli nyitott tanodai programok: A tanoda közösségteremtő erejét az otthonos légkör biztosítja, melyben minden gyermek önmaga lehet, megbecsülésre és elfogadásra számíthat. A közösségi és szabadidős programok között a különböző sporttevékenységek a szórakozás és az örömkeltés mellett fejlesztik a kapcsolatteremtő képességet, a toleranciát. Megismertetik az egészséges életmódot, kialakítják a testi és […]

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése

A pályaorientáció a tájékozódást segíti a foglalkozások világában. A pályaorientáció során nem feltétlenül születik döntés, a hangsúly itt az információszerzésen és a felkészülésen van. Az iskolaválasztásban, a pályaválasztásban a bizonytalanságot, a döntésképtelen helyzetet gyakran a tájékozatlanság okozza a tanulók, szülők körében, akik segítséget – elegendő információ hiányában – az iskolától sem kaphatnak. A pályaorientációs tanácsadásnak […]

Napközis táborok

2017.augusztus 14.-18.; 2018.június 06.-10. A nyári szünet idején tanévenként egy alkalommal 5 napos, nem bentlakásos tábort szerveztünk többek között a tanulási képességek fejlesztése céljából. A tábor alkalmat adott arra, hogy a pedagógusok jobban megismerjék a tanoda tanulóit, kialakítsák az egyénre szabott eredményes tanulás segítésének lehetőségeit, és ezáltal felkészíthessék tanítványaikat az élethosszig tartó tanulásra.

Konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció tréning

2018.05.25-26. A tanoda programban résztvevő szakmai megvalósítók és a szakmai vezető részvételével 2 napos akkreditált továbbképzés szerveztünk, melynek célja az együttműködések hatékonyabbá tétele volt. A tréninget alatt a korábbi tapasztalatokat és „jógyakorlatokat” is megosztották egymással a résztvevők és az előadó. A tréning során érintett főbb témák: Konfliktus kezelési technikák Asszertív kommunikáció, értő figyelem Konfliktusok észlelése […]