Nyitott tanodai programok

Szabadidős tevékenységek, kulturális események, tanodán belüli nyitott tanodai programok: A tanoda közösségteremtő erejét az otthonos légkör biztosítja, melyben minden gyermek önmaga lehet, megbecsülésre és elfogadásra számíthat. A közösségi és szabadidős programok között a különböző sporttevékenységek a szórakozás és az örömkeltés mellett fejlesztik a kapcsolatteremtő képességet, a toleranciát. Megismertetik az egészséges életmódot, kialakítják a testi és […]

Foglalkozások, fejlesztések, szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés

A hátrányos megkülönböztetés és a szociális hátrányok kompenzálását segítik a szabadidős tevékenységek, a többségi társadalom nyitottságát, befogadóvá válását elősegítő tanodai nyitott programok megvalósítása, kirándulások megvalósítása a szülők aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett. A szakkör-jellegű foglalkozások, a társasjátékok, a szervezett, rendszeres sporttevékenységek, a közösségi játékok az élmények szerzésén túl az anyagi helyzetből fakadó hátrányok leküzdésében segítettek. […]

Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel

Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi iskolákkal, civilszervezettel, környékbeli Tanodákkal, Az együttműködés egymás rendezvényeinek meglátogatásában, workshopok, szakmai megbeszélések szervezésével valósultak meg. Szakmai megbeszélések: Rendszeresen szakmai munkamegbeszéléseket, melyeken együttműködő partnereink is jelen voltak. Ezeknek a megbeszéléseknek a tanoda működése, a tanulók aktivitása, aktuális rendezvények szervezése, ezekről való tájékoztatás voltak a témái. Tapasztalatcsere és jógyakorlatok megosztása is célja […]

Tanodán kívüli programok

A tanoda közösségteremtő erejét az otthonos légkör biztosítja, melyben minden gyermek önmaga lehet, megbecsülésre és elfogadásra számíthat. A közösségi és szabadidős programok között a különböző sporttevékenységek a szórakozás és az örömkeltés mellett fejlesztik a kapcsolatteremtő képességet, a toleranciát. Megismertetik az egészséges életmódot, kialakítják a testi és lelki alkalmazkodás képességét, javítják a fizikai és lelki kondíciókat. […]

Pályaorientáció, pályaválasztás segítése

A pályaorientáció a tájékozódást segíti a foglalkozások világában. A pályaorientáció során nem feltétlenül születik döntés, a hangsúly itt az információszerzésen és a felkészülésen van. Az iskolaválasztásban, a pályaválasztásban a bizonytalanságot, a döntésképtelen helyzetet gyakran a tájékozatlanság okozza a tanulók, szülők körében, akik segítséget – elegendő információ hiányában – az iskolától sem kaphatnak. A pályaorientációs tanácsadásnak […]

Napközis tábor

Nyári szünet idején 5 napos, nem bentlakásos tábort szerveztünk a tanulási képességek fejlesztése céljából. A táborok alkalmat adtak arra, hogy a pedagógusok megismerjék a tanoda tanulóit, kialakítsák az egyénre szabott eredményes tanulás segítésének lehetőségeit, és ezáltal felkészíthessék tanítványaikat az élethosszig tartó tanulásra, szociális kompetenciák valamint a személyiségfejlesztés céljából a drámapedagógia eszközeinek segítségével.