Sátoraljaújhelyen és Zemplénben a keresztény értékrend megőrzése, továbbadása generációk és különböző társadalmi rétegek között és felé